start
Z wizytą w DPS-ie

Dzieci z klasy zerowej oraz z klasy III SP w Kończewicach wystąpiły dla mieszkańców DPS w Browinie z przygotowanym programem muzycznym. Wzruszenie pensjonariuszy i zadowolenie dzieci pokazały, że korzyści z tego wydarzenia były obopólne.

   
 
 
Wojewódzki Konkurs Katarzynkowy

W tym roku po raz pierwszy z toruńskiego konkursu miejskiego został przemianowany na wojewódzki. Zainteresowanie nim potwierdziło słuszność decyzji organizatorów. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o Toruniu, o Mikołaju Koperniku i toruńskich legendach. Uczestnicy mieli za zadanie wykazać się konkretnymi wiadomościami a także w formie prac plastycznych przedstawiali postać Kopernika lub wybrane legendy toruńskie. W tych dwóch kategoriach jury oceniało nadesłane prace. Okazało się, że było ich ponad 900! Łącznie nagrodzono 20 uczestników. Wśród nich aż trzy laureatki to uczennice klasy trzeciej SP w Kończewicach. Zuzia Krauze zdobyła I nagrodę a Wiktoria Grenda-Wolkow  III nagrodę w kategorii pracy o wielkim astronomie. Za plastyczną opowieść toruńskiej legendy Martynie Grupie jury przyznało II nagrodę. Wynik fantastyczny!  Po uroczystej gali wszyscy zostali zaproszeni na wspólne zwiedzenie  „Domu legend”, a potem uczciliśmy sukces lodami w cukierni pana Lenkiewicza.

Ewa Czarnecka

 
Ferie zimowe w szkole w Kończewicach
Zakończenie pierwszego semestru nauki i rozpoczęcie okresu zimowego wypoczynku były okazją do zorganizowania wspólnego dla dziadków, rodziców i dzieci wyjazdu do kina. Po zakończonych lekcjach  35-osobowa grupa wyjechała do kina Centrum w Toruniu, by wspólnie obejrzeć film „Robaczki z zaginionej doliny” w 3D. Film gorąco polecamy i kino również ze względu na znacznie niższe ceny biletów. Opuszczając Kończewice można było zobaczyć zimę w pełnej krasie. Ponieważ groźnie wiało powrót do domów był wyjątkowo szybki.
W drugim tygodniu ferii od poniedziałku do środy można było skorzystać z wielu różnych zajęć. Z programu „Nauka poprzez zabawę” odbyły się zajęcia dla uczniów klasy trzeciej. We wtorek i środę w ramach kółka plastycznego przygotowywane były dekoracje walentynkowe.
Dzieci zapoznały się z programem „Orły Natura2000” poprzez zabawy przygotowane przez organizatora. Można było układać tematyczne puzzle, bawiąc się memo poznawać chronione gatunki ptaków i roślin. Planszowa gra edukacyjna przybliżyła bogactwo obszarów Natura 2000 znajdujących się blisko nas. Poza tym uczestnicy spotkań samodzielnie przygotowali torcik waflowy, a drugiego dnia wybornie smakującą pizzę. Było miło. Zajęcia poprowadziła Ewa Czarnecka.
 
Projekt Nauka to zabawa

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Chełmża

 
 


Pro­jekt współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach

 Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego

Pro­gram Ope­ra­cyjny Kapi­tał Ludzki  

 

 

Nasza szkoła przystąpiła do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, który ma na celu wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic kl. I-III dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb i ich możliwości rozwojowych.

Beneficjentem projektu jest Gmina Chełmża. Udział w projekcie biorą wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Chełmża.

W ramach projektu  w naszej szkole  prowadzone są :

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

- zajęcia z logopedii dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

 

Zajęcia odbywają się od grudnia 2013r do końca czerwca 2014r.

 

 W ramach projektu doposażone zostaną  wszystkie szkoły podstawowe w pomoce dydaktyczne do prowadzonych zajęć. Wyposażenie będzie zgodne z potrzebami uczniów i uczennic . Zakupione zostaną: programy wspomagające profilaktykę, diagnozę, terapię pedagogiczną dzieci z trudnościami w nauce pisania i czytania oraz zagrożonych dysleksją; multimedialne programy wspomagające diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci z problemami w nauce umiejętności matematycznych oraz wadami wymowy. Ponadto szkoły zostaną wyposażone w plansze, tablice i zestawy do ćwiczeń, gry dydaktyczne, puzzle, układanki, domina.. Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt będą również służyć kształtowaniu w uczniach i uczennicach poczucia równości i zostaną wykorzystane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie .

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 19 - 25 z 35
Rekrutacja

Informacja dla rodziców dzieci urodzonych w roku 2007,2008,2009

W zakładce „ Rekrutacja ” znajdują się informacje dotyczące obowiązku szkolnego i przedszkolnego, terminy składania dokumentacji oraz wzory dokumentów obowiązujące przy zgłaszaniu dzieci do szkoły.

Ostatnio dodane

Designed by:
VPS hosting Joomla Templates
Web hosting services